Att bli hörselskadad eller döv som vuxen

Det kan vara en mycket svår och stor omställning att som vuxen få en hörselnedsättning eller att bli döv. Det blir ju som så att hela livet förändras och saker man förr tog för givet fungerar inte längre på samma sätt. Bara det att kunna samtala, uppfatta vad någon säger eller höra ett skämt går lite grann förlorat. Många idag väntar alldeles för länge med att kontakta hörselvården. Kanske det är för att man förnekar att man har fått problem. Man tycker inte att man fått en hörselnedsättning, utan att det bara är att ”man hör lite dåligt”. Idag är det runt en halv miljon som har hörapparat. Dock är det så många som 800 000 personer som skulle behöva ha det. När det gäller hörselimplantat är det runt 3000 personer som har det, men det skulle vara runt tio gånger mer personer som har behov av det.

Hur lever man med en hörselnedsättning?

När insikten kommer att man har fått en hörselnedsättning, så kommer även osäkerhet och oro. Man är rädd för missförstånd. Att höra rätt eller svara rätt. Det kan leda till en så kallad hörselstress. På sikt kan det vara en risk för hälsan. Detta går att undvika. Men då är det bra att upptäcka tidigt och acceptera att man lider av en hörselnedsättning. Sedan krävs det även hörselrehabilitering med hörapparater, andra hjälpmedel samt att få råd om kommunikationsstrategier. Att bli vuxendöv, är för många riktigt jobbigt. Det är många som med det känner att de kommer utanför och blir isolerade. Det är svårt att kommunicera med vänner eller anhöriga. Det är även svårt att lära sig teckenspråk. En sak man kan se över, är så kallade hörselimplantat (CI/EAS). Det gäller även att anpassa sig till sina möjligheter och begränsningar och även anpassa sig till de nya förutsättningar som hörselnedsättningen medför. Då kan det vara skönt att få stöd via hörselrehabiliteringen.

Secured By miniOrange