Category Archives for hörselskadad

Bemöta personer med dövhet eller hörselnedsättning

Att bemöta en person som är döv eller har nedsatt hörsel är inte alltid lätt för den som är hörande och inte tidigare haft kontakt på det sättet. Att kunna kommunicera på ett bra sätt är viktigt. Det är bra att veta det att teckenspråket är inte internationellt, men det är ett rikt visuellt och levande språk med grammatik och nyanser. När det gäller kommunikation med en döv eller person med nedsatt hörsel så är det först den visuella kontakten som är viktig. Du bör tala tydligt men normalt. Om det finns en tolk så tala inte med den utan direkt med individen. Ha även ditt ansikte vänt mot individen hela tiden och använd gärna gester då det underlättar kommunikationen. Läs mer om lärande och kommunikation här.

Uppmärksamhet och miljö

En teckenspråkig individ måste ha ögonkontakt med den som tecknar. För att uppmärksamma individen så kan du göra det genom beröring. Du bör stå i individens synfält, inte bakom. Gester som vinkning kan fungera och är det större sällskap kan uppmärksamhet påkallas genom att exempelvis blinka med taklampan. Miljön ni vistas i är också den viktig. Det är bra att undvika insyn i samtalsrummet, eftersom fönster och dörrar blir en visuell störningsfaktor. Det är även viktigt att ha rätt belysning samt inte ha ljuset bakom dig. Motljus försvårar avläsning av läppar så väl som händers tecknande. 

Cochleaimplantat

Cochleaimplantat är något som döva eller gravt hörselskadade kan operera in, så att de kan lindra sin hörselskada. Ett cochleaimplantat kan man säga är en form av hörapparat som opereras in i skallbenet. Denna apparat har elektroder som kopplas till hörselnerven i hjärnan. Det gör att hjärnan kan uppfatta ljud.

Ett cochleaimplantat består av en ljudprocessor, en radiosändare, elektroder och en mottagare. Utanför örat så sitter ljudprocessorn och radiosändaren, för att kunna ta emot ljud. Signalerna kan sedan skickas till mottagaren som sitter i skallbenet.

På denna mottagare så sitter elektroder. Dessa är kopplade till innerörat. Det är från innerörat som det sedan skickas signaler till hörselnerven. Det gör i sin tur att hjärnan uppfattar själva ljudet.

En operation för att sätta in ett cochleaimplantat är bra att göra så snart som möjligt efter att man har fått en hörselskada. De barn som föds döva eller med en hörselskada kan få ett cochleaimplantat. Det är även vuxna som tappat hörseln som kan få det.

Vem gör operationen?

De som kan göra dessa operationer är de som kallas för CI-team. Det är även de som ska göra en bedömning om det är så att du kan göra operationen överhuvudtaget. För att få besöka ett CI-team måste du ha en remiss som ska skickas från din hörselvård. Olika CI-team har olika kriterier för att operera. Dock finns det ett par generella kriterier man följer. Det är dessa:

 • Du ska vara gravt hörselskadad eller döv
 • Du får ingen hjälp av en vanlig hörapparat
 • Du ska vara rent medicinskt lämpad
 • Du ska vara motiverad till att utföra operationen

Hur bra hör du efter operationen?

Efter att du har opererats så är det helt individuellt hur bra du kommer höra. Det är svårt att avgöra hur resultatet kommer att vara innan man gör den. Dessutom är det inte bara en enda faktor som spelar roll hur bra du hör efter en operation. Det beror även på hur bra du hörde innan hörselskadan, om du har ett hörselminne. Det beror också på din hjärnas förmåga att uppfatta ljudet som skapas av implantatet samt hur bra du är på att läsa på läppar. Även hur stor motivationen är till att höra påverkar så klart.

Orsaker till hörselskada

Idag finns det runt en miljon människor i Sverige som har någon form av hörselnedsättning. Detta kan bero på en mängd olika saker. Det kan vara åldern, en skada eller att det är ärftligt. Barn med hörselskada beror dt oftast på ärftliga hörselskador.

Ålder är den vanligaste orsaken

Det allra vanligaste skälet till att man får en hörselnedsättning är ens ålder. Oftast hör äldre personer sämre. Det beror på att när man blir äldre så får hörselbenen svårare att röra på sig och sitter mer fast. Högre ålder kan även göra så att hårcellerna i snäckan och nervcellerna i hörselnerven och i hjärnan minskar.

Ledningshinder kan vara en orsak

Det finns även en orsak som kan leda till hörselskada. Det är att det har uppstått ett ledningshinder som gör att ljudet inte kan transporteras in i örat på samma sätt. Det finns flera olika sorters ledningshinder. Det kan vara vaxpropp, oteskleros, öronkatarr, öroninflammation, skador eller att det finns en medfödd missbildning i örat.

Det finns även andra orsaker till hörselnedsättning eller hörselskador. Det kan vara att man har en medfödd nedsättning av hörseln, råkat ut för bullerskador, man har Ménières sjukdom eller att man har en hörselnervtumör. Det kan även bero på biverkningar av läkemedel eller tinnitus.

Om du får en hörselskada

Om du får en hörselskada så är det viktigt att du uppsöker sjukvården. Det så att man kan utesluta sjukdomar men också för att få hjälpmedel som gör att du hör bättre trots din hörselskada.

Det finns ett par vanliga symptom på att du fått en hörselskada. Det kan vara att du tycker att andra talar svagt eller otydligt. Det är svårt för dig att uppfatta vad folk pratar om när många pratar samtidigt. Eller att du tycker det känns som du fått lock för örat.

Kontakta sjukvården genast om du:

 • Bara hör dåligt på ena sidan
 • Hör dåligt efter att du har dykt
 • Hör dåligt efter att du har fått ett slag mot örat
 • Hör dåligt och känner dig yr

Hjälpmedel för den som är hörselnedsatt

För den som lider av nedsatt hörsel så finns det idag flera olika sorters hjälpmedel. Det är så klart hörapparaten, men det finns även en mängd andra bra saker som kan vara till nytta i vardagslivet. Bland annat så finns dessa hjälpmedel:

 • Telefon med hörslinga
 • Lurförstärkare
 • Trådlös teleslinga med blåtand
 • Kommunikationssystem
 • Streamer
 • Samtalsförstärkare
 • Stolslinga för tv:n
 • Trådlös FM- eller IR-slinga för tv:n
 • Varseblivningssystem med armbandsvibrator
 • Trådlös dörrklocka
 • Ringsignalsförstärkare
 • Väckarklocka

Dessa tolv olika hjälpmedel förenklar livet för den som är hörselnedsatt.

Några olika hjälpmedlen och hur de fungerar

Telefon med teleslinga är bra för dig som använder hörapparater och ibland har svårt att höra telefonsamtal. Då kan du få ljudet rakt in i hörapparaten.

En lurförstärkare är ett hjälpmedel som kopplas till en vanlig, fast telefon, och som gör att du kan höja ljudstyrkan på samtalet.

Kommunikationssystem är bra för att kunna höra bättre om du har möten eller samtal. Dessa system kan vara installerade i lokaler så väl som att de kan vara bärbara.

Varseblivningssystem med armbandsvibrator är bra att ha. Det är ju så att i vårt hem har vi behov av att höra flera olika sorters signaler. Det kan vara dörrklockan så väl som brandvarnaren, telefonen, babyvakten med mera. Den som har svårt att höra dessa saker på egen hand kan ha ett varseblivningssystem. En variant av denna är en armbandsvibrator som gör att du känner när en signal hörs.

Sedan finns det så klart fler hjälpmedel att använda sig av än bara dessa. En hörapparat kan även det vara bra att satsa på. Om det är så att du har den form av hörselnedsättning där det fungerar med en sådan. Det är viktigt att gå till en audionom för att få rätt sorts hörapparat som är anpassad för just dig och ditt öra.

Secured By miniOrange