Cochleaimplantat

Cochleaimplantat är något som döva eller gravt hörselskadade kan operera in, så att de kan lindra sin hörselskada. Ett cochleaimplantat kan man säga är en form av hörapparat som opereras in i skallbenet. Denna apparat har elektroder som kopplas till hörselnerven i hjärnan. Det gör att hjärnan kan uppfatta ljud.

Ett cochleaimplantat består av en ljudprocessor, en radiosändare, elektroder och en mottagare. Utanför örat så sitter ljudprocessorn och radiosändaren, för att kunna ta emot ljud. Signalerna kan sedan skickas till mottagaren som sitter i skallbenet.

På denna mottagare så sitter elektroder. Dessa är kopplade till innerörat. Det är från innerörat som det sedan skickas signaler till hörselnerven. Det gör i sin tur att hjärnan uppfattar själva ljudet.

En operation för att sätta in ett cochleaimplantat är bra att göra så snart som möjligt efter att man har fått en hörselskada. De barn som föds döva eller med en hörselskada kan få ett cochleaimplantat. Det är även vuxna som tappat hörseln som kan få det.

Vem gör operationen?

De som kan göra dessa operationer är de som kallas för CI-team. Det är även de som ska göra en bedömning om det är så att du kan göra operationen överhuvudtaget. För att få besöka ett CI-team måste du ha en remiss som ska skickas från din hörselvård. Olika CI-team har olika kriterier för att operera. Dock finns det ett par generella kriterier man följer. Det är dessa:

  • Du ska vara gravt hörselskadad eller döv
  • Du får ingen hjälp av en vanlig hörapparat
  • Du ska vara rent medicinskt lämpad
  • Du ska vara motiverad till att utföra operationen

Hur bra hör du efter operationen?

Efter att du har opererats så är det helt individuellt hur bra du kommer höra. Det är svårt att avgöra hur resultatet kommer att vara innan man gör den. Dessutom är det inte bara en enda faktor som spelar roll hur bra du hör efter en operation. Det beror även på hur bra du hörde innan hörselskadan, om du har ett hörselminne. Det beror också på din hjärnas förmåga att uppfatta ljudet som skapas av implantatet samt hur bra du är på att läsa på läppar. Även hur stor motivationen är till att höra påverkar så klart.

Secured By miniOrange