Integritetspolicy

Användarvillkor för webbplatsen

Villkor

Genom att komma åt denna webbplats godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor för användarwebben, alla tillämpliga lagar och bestämmelser och är överens om att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

Använd licens

Tillstånd beviljas att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på www.sdrf50@yahoo.ses hemsida för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:
modifiera eller kopiera materialen
Använd materialen för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
Försök att dekompilera eller omvända någon programvara på www.sdrf50@yahoo.ses hemsida.
ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller
överföra materialet till en annan person eller “spegla” materialen på någon annan server.
Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa restriktioner och kan avslutas av www.sdrf50@yahoo.se när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

Varning

Materialen på www.sdrf50@yahoo.ses hemsida tillhandahålls “som det är”. www.sdrf50@yahoo.se ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annat brott mot rättigheter. Vidare garanterar www.sdrf50@yahoo.se inte eller ger några upplysningar om noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på dess internetwebbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats .

Begränsningar

Under inga omständigheter ska www.sdrf50@yahoo.se eller dess leverantörer vara ansvarig för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda material på www.sdrf50@yahoo.ses webbplats, även om www.sdrf50@yahoo.se eller en auktoriserad representant för www.sdrf50@yahoo.se har underrättats muntligt eller skriftligen om eventuella skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar inte för dig.

Revisioner och Errata

Materialen som finns på www.sdrf50@yahoo.ses hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. www.sdrf50@yahoo.se garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. www.sdrf50@yahoo.se kan när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. www.sdrf50@yahoo.se gör dock inte något åtagande att uppdatera materialet.

Länkar

www.sdrf50@yahoo.se har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin internetwebbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte godkännande av webbplatsen www.sdrf50@yahoo.se. Användning av sådan sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

Användarvillkor för användarvillkor

www.sdrf50@yahoo.se kan när som helst ändra användarvillkoren för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

Gällande lag

Eventuella krav som hänför sig till www.sdrf50@yahoo.ses webbplats ska regleras av Sveriges stat utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Allmänna användarvillkor som gäller för användning av en webbplats.

Integritetspolicy

v

Din integritet är mycket viktigt för oss. Följaktligen har vi utvecklat denna policy för att du ska kunna förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och avslöjar och utnyttjar personlig information. Nedan beskrivs vår sekretesspolicy.

Innan eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter identifierar vi de syften för vilka information som samlas in.
Vi samlar in och använder personuppgifter endast för att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte samtycker till den berörda personen eller enligt lag.
Vi kommer endast behålla personlig information så länge som nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål.
Vi samlar in personliga uppgifter på lagligt och rättvist sätt och i förekommande fall med den berörda personens kunskap eller samtycke.
Personuppgifter ska vara relevanta för de ändamål som de ska användas för, och i den mån det är nödvändigt för dessa ändamål, bör de vara korrekta, fullständiga och aktuella.
Vi skyddar personlig information genom rimliga säkerhetsskydd mot förlust eller stöld, såväl som obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
Vi kommer att göra det lättare för kunderna att få information om våra policyer och praxis i samband med hanteringen av personlig information.
Vi är engagerade i att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretess för personuppgifter skyddas och upprätthålls.

Secured By miniOrange