Orsaker till hörselskada

Idag finns det runt en miljon människor i Sverige som har någon form av hörselnedsättning. Detta kan bero på en mängd olika saker. Det kan vara åldern, en skada eller att det är ärftligt. Barn med hörselskada beror dt oftast på ärftliga hörselskador.

Ålder är den vanligaste orsaken

Det allra vanligaste skälet till att man får en hörselnedsättning är ens ålder. Oftast hör äldre personer sämre. Det beror på att när man blir äldre så får hörselbenen svårare att röra på sig och sitter mer fast. Högre ålder kan även göra så att hårcellerna i snäckan och nervcellerna i hörselnerven och i hjärnan minskar.

Ledningshinder kan vara en orsak

Det finns även en orsak som kan leda till hörselskada. Det är att det har uppstått ett ledningshinder som gör att ljudet inte kan transporteras in i örat på samma sätt. Det finns flera olika sorters ledningshinder. Det kan vara vaxpropp, oteskleros, öronkatarr, öroninflammation, skador eller att det finns en medfödd missbildning i örat.

Det finns även andra orsaker till hörselnedsättning eller hörselskador. Det kan vara att man har en medfödd nedsättning av hörseln, råkat ut för bullerskador, man har Ménières sjukdom eller att man har en hörselnervtumör. Det kan även bero på biverkningar av läkemedel eller tinnitus.

Om du får en hörselskada

Om du får en hörselskada så är det viktigt att du uppsöker sjukvården. Det så att man kan utesluta sjukdomar men också för att få hjälpmedel som gör att du hör bättre trots din hörselskada.

Det finns ett par vanliga symptom på att du fått en hörselskada. Det kan vara att du tycker att andra talar svagt eller otydligt. Det är svårt för dig att uppfatta vad folk pratar om när många pratar samtidigt. Eller att du tycker det känns som du fått lock för örat.

Kontakta sjukvården genast om du:

  • Bara hör dåligt på ena sidan
  • Hör dåligt efter att du har dykt
  • Hör dåligt efter att du har fått ett slag mot örat
  • Hör dåligt och känner dig yr
Secured By miniOrange