Handalfabetet

Det svenska handalfabetet skapades av Pär-Aron Borg 1808 för användning i undervisning. Det används fortfarande idag.

Handalfabet

Vi använder ett handalfabet när vi bokstaverar namn, främmande ord eller ord som inte motsvaras av något tecken. Genom handalfabetet finns möjlighet att låna in svenska ord till teckenspråket. Det förekommer också bokstaverade tecken där svenska ord modifieras genom att t.ex. stryka vissa bokstäver. 

———————————————————-

Testa om du kan handalfabet!

Secured By miniOrange