Bemöta personer med dövhet eller hörselnedsättning

Att bemöta en person som är döv eller har nedsatt hörsel är inte alltid lätt för den som är hörande och inte tidigare haft kontakt på det sättet. Att kunna kommunicera på ett bra sätt är viktigt. Det är bra att veta det att teckenspråket är inte internationellt, men det är ett rikt visuellt och levande språk med grammatik och nyanser. När det gäller kommunikation med en döv eller person med nedsatt hörsel så är det först den visuella kontakten som är viktig. Du bör tala tydligt men normalt. Om det finns en tolk så tala inte med den utan direkt med individen. Ha även ditt ansikte vänt mot individen hela tiden och använd gärna gester då det underlättar kommunikationen. Läs mer om lärande och kommunikation här.

Uppmärksamhet och miljö

En teckenspråkig individ måste ha ögonkontakt med den som tecknar. För att uppmärksamma individen så kan du göra det genom beröring. Du bör stå i individens synfält, inte bakom. Gester som vinkning kan fungera och är det större sällskap kan uppmärksamhet påkallas genom att exempelvis blinka med taklampan. Miljön ni vistas i är också den viktig. Det är bra att undvika insyn i samtalsrummet, eftersom fönster och dörrar blir en visuell störningsfaktor. Det är även viktigt att ha rätt belysning samt inte ha ljuset bakom dig. Motljus försvårar avläsning av läppar så väl som händers tecknande. 

Secured By miniOrange