Teckenspråk

Teckenspråk används idag av döva och hörselskadade så att de ska kunna kommunicera med varandra. Det är på samma sätt som talspråk en direktkommunikation.

Kropp, händer och munrörelser

Teckenspråk talas med kroppen, händerna och munrörelser. Detta är ett språk som funnits lika länge som det funnits döva och hörselskadade. Språket utvecklas dessutom hela tiden. Teckenspråket uppfattas med synen till skillnad från talspråket som uppfattas med hörseln.

Ansiktet har betydelse

Teckenspråk är så mycket mer än att bara teckna med sina händer. För många är det viktigt att använda sig av kroppen och även sitt ansikte. Mimiken bär nämligen på en massa språkliga signaler för den som är döv eller har en grav hörselnedsättning. En hel del döva personer lär sig att läsa läppar för att kunna se vad du säger. Även om du står utom hörhåll.

Exempel från teckensprakslexikon.su.se

Fotboll= Knutna handen, nedåtriktad och inåtvänd, förs framåt till kontakt bakom flata handen, högerriktad och inåtvänd, upprepas

Knäskydd = Knutna handen, uppåtriktad och framåtvänd, förs framåt med bibehållen kontakt bakom Knutna handen, högerriktad och nedåtvänd

Bil= Knutna handen, uppåtriktad och framåtvänd, förs framåt med bibehållen kontakt bakom Knutna handen, högerriktad och nedåtvänd

Flera olika teckenspråk       

Det finns inte bara ett enda teckenspråk i världen. Det finns faktiskt runt 160 olika teckenspråk som alla har olika sätt att kommunicera på. Det finns även babytecken. Det är ett utvecklat babyteckenspråk för att föräldrar ska kunna kommunicera med sina små barn. Dessa är enkla tecken som föräldrar kan göra samtidigt som de pratar med sitt barn. Barnet blir stimulerat av det lilla den kan höra samt av det den ser och det den känner.

Om man blir döv i vuxen ålder och talar och läser obehindrat så lär man sig teckenspråk på samma sätt som man lär sig andra språk. Dock är det så att en del vuxendöva föredrar att använda sig av skrivtolk hellre än av teckenspråkstolk.

Secured By miniOrange